ข่าวสมาคม

4 พฤศจิกายน 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2563 โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างสมาชิก ในปี 2564 และแนวทางในการจัดหารายได้เพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจหลักของสมาคมที่จะต้องดำเนินการในปี 2564 ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 4/2563 นี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมคณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานใหญ่