ข่าวสมาคม

21 มกราคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีชุดเดียว

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีชุดเดียวและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่างกรมสรรพากร สมาคมธนาคารไทย ธนาคารของรัฐ  ธนาคารพาณิชย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยจะร่วมกันออกแคมเปญ "SMEs โปรดี บัญชีเดียว" ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการเงินกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำบัญชีชุดเดียว และปรับปรุงงบการเงินตามเงื่อนไข ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น  ซึ่งถือเป็นโครงการการต่อเนื่องจากมาตรการ SMEs บัญชีชุดเดียว และเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารสถาบันการเงิน เป็นผู้ลงนาม โดยสถาบันการเงินของรัฐ ได้ร่วมกันจัดโปรโมชั่น SMEs โปรดีบัญชีเดียวในอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร