ข่าวสมาคม

21 สิงหาคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเข้าร่วมโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขานุการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมงานแถลงข่าวเปิด "โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายรายให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้และให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ ซึ่งจะช่วยลดเวลาให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวได้ในระยะต่อไป โดยมีนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานานชาติ พร้อมกันนี้ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยังร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในความร่วมมือตามโครงการดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย