ข่าวสมาคม

29 กันยายน 2565

เปิดลงทะเบียนแล้ว!  26 กันยายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 กับงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ครอบคลุมเจ้าหนี้กว่า 60 แห่ง และมีประเภทหนี้เข้าร่วมมากกว่าครั้งก่อน

ทยอยลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ได้ที่ https://www.bot.or.th/debtfair 

สำหรับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ร่วมกับ SFIs ในกรุงเทพฯ และ 4 ภาคทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ เพื่อรอรับบริการในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป