ข่าวสมาคม

21 ตุลาคม 2565

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน วันที่ 4 - 6 พ.ย. 2565 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

สำหรับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ร่วมกับ SFIs ในกรุงเทพฯ และ 4 ภาคทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/