ข่าวสมาคม

4 พฤศจิกายน 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมพัฒนาระบบเครื่อง CDM ให้รองรับการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป