ข่าวสมาคม

11 พฤศจิกายน 2565

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 - 20 พ.ย. 2565 ณ Hall 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 - 20 พ.ย. 2565 ณ Hall 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/