ข่าวสมาคม

9 ธันวาคม 2565

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ โถงประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ โถงประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/