ข่าวสมาคม

4 มกราคม 2566

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมครั้งที่ 1/2566

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการไปแล้ว อาทิ ผลการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 1- 3 โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 23,000 ราย คิดเป็นจำนวนเงินการขอใช้บริการทางการเงินและการแก้ไขหนี้รวมกว่า 14,000 ล้านบาท และคาดว่าการจัดงานอีก 2 ครั้งที่ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย  รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมยังเตรียมการให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเดือนมีนาคม 2566 นี้ เพื่อพิจารณาวาระตามข้อบังคับของสมาคม ได้แก่ การพิจารณาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การอนุมัติงบการเงิน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม นอกจากนี้คณะกรรมการสมาคมได้ให้การต้อนรับนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม London Room I-III โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล  โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม