ข่าวทั่วไป

14 มิถุนายน 2564

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564”
โดยเป็นการประกวดรางวัลนวัตกรรมของ “องค์กร” ที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรที่ดี สามารถสร้างการเติบโตและ                                ขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
...
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564  ผ่านช่องทางออนไลน์ award.nia.or.th 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ iop@nia.or.th หรือ 085-041-1855 (จิลลา)  
...
ประเภทองค์กรที่เปิดรับ
• องค์กรภาคเอกชน
• องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม
...
รางวัลสำหนับองค์กรที่ได้รับคัดเลือก
• รางวัลดีเด่น จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ  
• รางวัลเกียรติคุณ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ

...

- ลิงค์วีดีโอโปรโมทรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น https://www.facebook.com/NIAThailand/posts/4012587735445189
- ลิงค์วีดีโอสัมภาษณ์องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2563 – AIS https://www.facebook.com/NIAThailand/posts/4020138704690092
- เว็บไซต์งานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Award : https://award.nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #องค์กรนวัตกรรมดีเด่น #NationalinnovationAwards 
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #IFI #InnovativeOrganizationProgram #IOP