ข่าวทั่วไป

9 พฤษภาคม 2565

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (โครงการวินเซฟ)

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (โครงการวินเซฟ)

"เพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันฯ และลดภาระของประชาชน" จากการปรับขึ้นค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฏาคม 2565) รับสิทธิค่าน้ำมันกลุ่มเบนซิน ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน 

ใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้ที่:  เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์ 0 2794 4000