ข่าวสมาคม

23 พฤษภาคม 2565

สรรพากรจับมือ ๑๑ ธนาคาร นำเทคโนโลยี Blockchain ของ NDID ยกระดับการยืนยันตัวตน และเชื่อมข้อมูลการให้บริการภาษี