ข่าวสมาชิก

19 เมษายน 2564

ธนาคารออมสิน เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ ในกิจกรรมอบรมออนไลน์ GSB Micropreneur

 สมัครฟรี  รับจำนวนจำกัด 
 สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา ดังนี้
     1.  แนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการ
     2. การพัฒนาลูกค้าจาก 0 ถึง 1
     3. แผนภาพโอกาสทางการประกอบการ
     4. การพัฒนาโอเดียสู่ต้นแบบ
     5. บัญชีและการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
     6. การออกแบบแผนการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ
     7. กฎหมายและการจดทะเบียนทางธุรกิจ
-  จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
-    รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
 
 คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
______________________________ 
แหล่งข่าว: https://www.gsb.or.th/news/gsb-micropreneur/