ข่าวสมาชิก

21 เมษายน 2564

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ห่วงใย SMEs ปรับแผน ”บสย. F. A. Center” ปรึกษาออนไลน์ ผนึก 3 องค์กร ยกระดับ-สร้างอาชีพอิสระ SMEs - มนุษย์เงินเดือน ผ่านแนวคิด Salon Truck - Mobile Market

บสย. ปรับแผน บสย. F.A. Center ปรึกษาฟรีผ่านออนไลน์ พร้อมผนึก 3 องค์กร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เปิดโอกาสสร้างอาชีพอิสระ SMEs – มนุษย์เงินเดือน ในรูปแบบ Salon Truck - Mobile Market
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินอาชีพของผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม บสย.จึงได้เพิ่มความเข้มข้นในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่านมาตรการเชิงรุก อุดช่องว่างให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการSMEs มีทางเลือกทางรอดมากขึ้นในยามวิกฤต โดยได้ปรับแผนและกระบวนการทำงานของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินSMEs หรือ บสย. F.A. Center ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ SMEs D Bank พหลโยธิน เป็นรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์เพื่อความต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อนัดหมายที่ https://bit.ly/3jPbZ04 หรือ โทร. 065-507-8999, 065-502-6999 
นอกจากนี้ บสย.ยังได้ผนึกความร่วมมือกับ องค์กรต่าง ๆ เปิดโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยในวันนี้(21 เม.ย. 2564) คณะผู้บริหาร บสย. ประกอบด้วย นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ได้ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) และ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพสู่ Mobile Salon และ Mobile Market” เพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มช่างทำผมและร้านเสริมสวย พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ต่อยอดปรับโมเดลธุรกิจผ่านแนวคิด Mobile Salon โดยใช้รถ Salon Truck บริการลูกค้า และพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการกลุ่มจำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ ปรับโฉมธุรกิจในรูปแบบ Mobile Market เพื่อเพิ่มอาชีพใหม่ให้กับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และเปิดช่องทางการจำหน่ายผลผลิตกลุ่มเกษตรกร โดยมีทีมที่ปรึกษา บสย. F.A. Center ให้ข้อแนะนำและเตรียมตัวให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
______________________________ 
แหล่งข่าว: https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5483