ข่าวสมาชิก

2 มีนาคม 2564

ออมสินรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จากคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมีคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

แหล่งข่าว: https://www.gsb.or.th/news/ออมสินรับรางวัลคุณภาพแ/