ข่าวสมาชิก

31 พฤษภาคม 2564

ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย จับมือให้บริการกดเงินสดข้ามตู้ฟรี

ธ.ก.ส. x กรุงไทย ไม่ว่าจะกดเงินจากตู้ไหนก็ฟรี!! ไม่มีค่าธรรมเนียม

- เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ธ.ก.ส. และกรุงไทย ทุกประเภท

- ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม สามารถทำธุรกรรมถอนเงิน และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่ตู้เอทีเอ็ม ธ.ก.ส. และกรุงไทย กว่า 12,000 เครื่องทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3wNUTGP

*หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของทั้ง 2 ธนาคาร

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
______________________________ 
สอบถามเพิ่มเติมที่
Call Center : 0-2555-0555

แหล่งข่าว: https://www.baac.or.th/th/content-news.php?content_id=15795&content_group_sub=0001&content_group=0003&inside=1