ข่าวสมาชิก

4 สิงหาคม 2564

โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู - บสย. ค้ำทุกเคส ร่วมฟื้นฟูธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19

มาตรการ "สินเชื่อฟื้นฟู" (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก สินเชื่อฟื้นฟู)⁣⁣ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจับมือกระทรวงการคลัง-ธนาคารแห่งประเทศไทย ค้ำประกันจัดเต็มสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ

  • วงเงินค้ำประกันเฟสแรก 100,000 ล้านบาท จากวงเงินค้ำประกันรวม 250,000ล้านบาท
  • เปิดกว้างทุกธุรกิจทั้งรายเดิม และรายใหม่ ค้ำประกันทั่วถึงทุกกลุ่ม SMEs / Micro / Corporate / บุคคลธรรมดา
  • บสย.ค้ำประกันทุกราย เต็มจำนวน ตามที่แบงก์ชาติอนุมัติ
  • ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 10 ปี

"สินเชื่อฟื้นฟู"บสย. ค้ำทุกเคส : ร่วมฟื้นฟูธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเขตบสย. 11 แห่ง ทั่วประเทศ เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บสย. Call Center⁣ โทร. 02-890-9999⁣