ข่าวสมาชิก

20 ตุลาคม 2564

ออมสิน คว้ารางวัลทรงคุณค่า “Most Helpful Bank During COVID-19 in Thailand” ธนาคารที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนช่วงโควิด-19 มากที่สุด ตอกย้ำบทบาทธนาคารเพื่อสังคม