ข่าวสมาชิก

2 พฤศจิกายน 2564

EXIM BANK ชูผลสำเร็จ “ธนาคารเพื่อการพัฒนา 9 เดือนแรกปี 64 ขยายสินเชื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพิ่มขึ้น

          ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประ เทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM Bank กล่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) ว่า มีสินเชื่อคงค้าง 1.47 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.24 หมื่นล้านบาท หรือ 9.21% จากสิ้นปี 2563 โดยการให้สินเชื่อทั้งหมดของ EXIM Bank ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ 1.37 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เท่ากับ 5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 36.38% โดย ณ สิ้นเดือน ก.ย.2564 EXIM Bank มีวงเงินสะสมสนับสนุนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวม 1.02 แสนล้านบาท เป็นสินเชื่อคงค้าง 6.56 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.26 พันล้านบาท จากสิ้นปี 2563 โดยจำนวนนี้เป็นสินเชื่อคงค้างแก่ผู้ประกอบการไทยที่ขยายการส่งออกและการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และตลาดใหม่ 4.79 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.19 พันล้านบาท จากสิ้นปี 2563 โดย 9 เดือนแรกของปี 2564 EXIM Bank มีกำไรก่อนสำรองเท่ากับ 1.78 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 822 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.16 พันล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิ 1.34 พันล้านบาทของปี 2563 โดยคาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารจะมีกำไรไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
______________________________ 

แหล่งข่าว: https://www.exim.go.th/th/Newsroom/Press-Releases.aspx