ข่าวสมาชิก

15 สิงหาคม 2565

ธ.ก.ส. ขอแจ้งประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการทางการเกษตร

ธ.ก.ส. ขอแจ้งประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการทางการเกษตร เพื่อแบ่งเบาภาระอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้นให้กับเกษตรกรลูกค้า สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้มีกำลังในการฟื้นตัวจากผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันชั้นดี (MLR)
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MOR)
- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)

- แนวทางการช่วยดูแลภาระหนี้สิน
- การเติมสินเชื่อใหม่
- การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ