ข่าวทั่วไป

1 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอเรียนเชิญรับชมงานสัมมนา "ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  ขอเรียนเชิญรับชมงานสัมมนา "ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" งานสัมมนาที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภายในงานสัมมนา มีปาฐกถาพิเศษโดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และปาฐกถานำโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถรับชมทาง Facebook LIVE ทางเพจสำนักข่าวไทย เพจธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเพจของธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ