คลิปสัมมนา

7 มีนาคม 2565

สถาบันการเงินของรัฐ พร้อมช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19

        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) เปิดเผยว่า วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นยาวนานมากว่า 2 ปี ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันการเงินของรัฐได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้เดิม การเติมสภาพคล่องใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูของสถาบันการเงินของรัฐ และการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง ดังนั้นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริมสภาพคล่อง SMEs” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถือเป็นความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID -19 ในครั้งนี้ไปได้ โดยจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย ทั้งช่องทางปกติและช่องทาง Digital ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ และสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ ที่สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์นำมาเสนอให้กับผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งยังให้ข้อมูล คำปรึกษาและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนภายหลังจาก COVID-19 จบลง 

        สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริมสภาพคล่อง SMEs” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และ สสว. ที่มาร่วมให้ข้อมูลแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Zoom รวมกว่า 300 ราย 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961