ข่าวสมาคม

13 กรกฎาคม 2564

ธปท.- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “SMEs ไทยไปต่ออย่างไร... ด้วยกลไกความช่วยเหลือของ ธปท.-แบงก์รัฐ”

            ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “SMEs ไทยไปต่ออย่างไร...ด้วยกลไกความช่วยเหลือของ ธปท.-แบงก์รัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.)  และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564          เวลา 9.00 -12.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการ สงร. และนางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท. ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วยนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือการจัดสัมมนา และแนะนำสมาพันธ์ฯ  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท.และสถาบันการเงินของรัฐที่จะมาร่วมให้ข้อมูลมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ สินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงแนะแนวทางการเตรียมตัวขอสินเชื่อพร้อมทางรอดในสถานการณ์โควิด -19  เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ฟรี!! เพียงสแกน QR Code หรือ                                    คลิ๊กที่ Link ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โทร. 0 2202 1868 และ 0 2202 1961