มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลด

มาตรการที่ 21 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือลูกค้า NPL นาน 2 ปี

1

ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นานสูงสุด 2 ปี ผ่อนชำระเงินต้น 1,000 บาท/เดือน นาน 8 เดือนแรก

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL หรือ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือ ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลานานสูงสุด 2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567

แบ่งความช่วยเหลือเป็น :
เดือนที่ 1-8 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)
เดือนที่ 9-16 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 1,800 บาท)
เดือนที่ 17-20 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,500 บาท)
และเดือนที่ 21- 24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,700 บาท) (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ  6.150% ต่อปี)

กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกค้าสถานะ NPL สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 20 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ลดดอกเบี้ยและเงินงวด 24 งวด

2

ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นาน 24 งวด

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL
ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลา 24 งวด
แบ่งเป็น:
เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)
เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี
เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
และเดือนที่ 13- 24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี

(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. = 6.150% ต่อปี) กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกค้าสถานะ NPL สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 17 ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี

3

ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL และลูกค้ารายย่อย NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ได้อยู่ในมาตรการ หรือรองรับลูกค้าเดิมใน M10, M14 และ M16

จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ต่อปี ในเดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-6 เท่ากับ 1.99% ต่อปี และเดือนที่ 7-12 เท่ากับ 3.90% ต่อปี
ระยะเวลาความช่วยเหลือสูงสุดนาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้น
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 18 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
ลดเงินงวดผ่อนชำระ และลดดอกเบี้ย

4

สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ เฟส 2 สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ
รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ
[ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน
และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25-0.50% ต่อปี

ระยะเวลาความช่วยเหลือ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th หรือ สาขาทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 19 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
ลดเงินงวดผ่อนชำระ และลดดอกเบี้ย

5

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อแฟลต

ผู้ประกอบการ SMEs

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ เฟส 2 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19

สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ [ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี

ระยะเวลาช่วยเหลือ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ ธอส. สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียด