ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมาคม

24 พฤศจิกายน 2564

ธปท.- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

ข่าวสมาคม

3 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ครั้งที่ 6/2564

ข่าวสมาคม

13 ตุลาคม 2564

สถาบันการเงินของรัฐ ประกาศขยายเวลาเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป