ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมาคม

18 สิงหาคม 2564

สาขาของแบงก์รัฐในห้างสรรพสินค้า พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันนี้

ข่าวสมาคม

31 มีนาคม 2564

ประธานสมาคมแบงก์รัฐ เปิดบรรยายพิเศษสาระสำคัญร่างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวสมาคม

27 เมษายน 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเปิดตัวเว็บไซต์ www.gfa.or.th รับกระแสดิจิทัล รวมข้อมูลสถาบันการเงินของรัฐ สื่อสารให้ประชาชนค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น