ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมาคม

8 มิถุนายน 2566

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมครั้งที่ 3/2566

ข่าวสมาคม

4 เมษายน 2566

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวิทัย รัตนากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ คนใหม่

ข่าวทั่วไป

17 มีนาคม 2566

รัฐบาลกำหมัดแก๊งบัญชีม้า-ซิมม้าโดนแน่! พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์มีผลใช้แล้ว