ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมาคม

27 เมษายน 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเปิดตัวเว็บไซต์ www.gfa.or.th รับกระแสดิจิทัล รวมข้อมูลสถาบันการเงินของรัฐ สื่อสารให้ประชาชนค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น

ข่าวสมาคม

31 มีนาคม 2564

ประธานสมาคมแบงก์รัฐ เปิดบรรยายพิเศษสาระสำคัญร่างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวสมาคม

23 มีนาคม 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) พร้อมให้การสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบผ่าน

“มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟื้นฟูฯ)" วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท ผ่าน 2 มาตรการ มั่นใจสามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งได้อย่างแน่นอน