ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมาคม

11 สิงหาคม 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง หนุน แบงก์รัฐ ดูแลลูกค้าช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ข่าวสมาคม

5 สิงหาคม 2565

6 เดือนแรกปี 65 แบงก์รัฐผนึกพลังช่วยเหลือลูกค้าจาก COVID-19 รวมกว่า 6.8 ล้านราย วงเงินรวม 1.35 ล้านล้านบาท

ข่าวสมาคม

6 กรกฎาคม 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินสมาชิกตอบสนองนโยบายรัฐ